Blomsterjord

Smebøl Gård selger blomsterjord av super kvalitet. Jorden er kompostert torvstrø og hestemøkk. Tilkjøring kan ordnes. Ring for mer info evt. avtale.