Smebøl Gård ligger helt vest i Ås kommune, sør i Akershus. Det er ca 30 km sør for Oslo og kun 3,5 km fra Universitetet for miljø- og biovitenskap. Gården ligger tilbaketrukket med idylliske omgivelser.

Tidligere har det vært drevet tradisjonelt gårdsbruk med korn og kveg. I dag er det hestene som utgjør den mest synlige delen av driften. Men det drives fortsatt med korn. I tillegg består driften av noe skog og utleie av studenthybler